Farmer stories

ቡርኪና ፋሶ፡- ከኮሮናቫይረስ ካገገመ በኋላ ጋዜጠኛ ኢሳላ ሊንጋኒ ከሌሎች የተሻለ እድለኛ እንደነበር ተናገረ

| October 2, 2020

በስልሳዎቹ የእድሜ ክልል የሚገኘው ኢሳካ ሊንጋኒ ጋዜጠኛና ዋጋዱጉ ውስጥ  ኦፒኒዮ የተባለ ሳምንታዊ የህትመት ውጤት ዳይሬክተር ነው፡፡ በፖለቲካዊ ጉዳዮች ላይ በሚይዛቸው […]