Posts by Paul-Miki Roamba

ቡርኪና ፋሶ፡- ከኮሮናቫይረስ ካገገመ በኋላ ጋዜጠኛ ኢሳላ ሊንጋኒ ከሌሎች የተሻለ እድለኛ እንደነበር ተናገረ

በስልሳዎቹ የእድሜ ክልል የሚገኘው ኢሳካ ሊንጋኒ ጋዜጠኛና ዋጋዱጉ ውስጥ  ኦፒኒዮ የተባለ ሳምንታዊ የህትመት ውጤት ዳይሬክተር ነው፡፡ በፖለቲካዊ ጉዳዮች ላይ በሚይዛቸው […]

| October 2, 2020