Opportunities

...

የስርጭት ምንጮቻችንን እንዴት ማሻሻል እንዳለብን እንዲነግሩን መጠይቃችንን ይውሰዱ

admin November 27, 2018

የፋርም ሬድዮ ኢንተርናሽናል የስርጭት አጋር በመሆንዎ እናመሰግናለን፡፡ እርስዎ በ800 አፍሪካዊ ድርጅቶች የእኛን መረጃ እና ስልጠና ምንጮችን ከሚቀበሉ 2,000+ የሬድዮ አሰራጮች አንዱ ነዎት፡፡ […]

Read more