Opportunities

...

የሊዝ ሁግስ ሽልማት ለ ለስዋ የግብርና ፕሮግራም

admin January 29, 2019

ፋርም ሬድዮ ኢንተርናሽናል የሥርዓተ ፆታ እኩልነትን የሚመለከቱ እና በገጠር የሚኖሩ ሴቶችን ድምጽ ለማስተጋባት እና ለማጋራት እድሎችን የሚፈጥሩ የሬዲዮ ፕሮግራሞችን ለሚሰሩ ሬድዮ ጣቢያዎችና […]

Read more

...

የስርጭት ምንጮቻችንን እንዴት ማሻሻል እንዳለብን እንዲነግሩን መጠይቃችንን ይውሰዱ

admin November 27, 2018

የፋርም ሬድዮ ኢንተርናሽናል የስርጭት አጋር በመሆንዎ እናመሰግናለን፡፡ እርስዎ በ800 አፍሪካዊ ድርጅቶች የእኛን መረጃ እና ስልጠና ምንጮችን ከሚቀበሉ 2,000+ የሬድዮ አሰራጮች አንዱ ነዎት፡፡ […]

Read more